De Alm

Leerlingenraad

Leerlingenraad schooljaar 2016 – 2017

De leerlingenraad komt zeven keer bijeen dit schooljaar.

Door de vertegenwoordigers uit iedere groep worden ideeën en verbeterpunten besproken.

De voorstellen van de leerlingenraad worden meegenomen naar de teamvergadering.

(info volgt)

De leerlingenraad wordt begeleid door

Juffrouw  Rianne en Juffrouw Tinie