Historie

In de jaren 1972-1974 werden de eerste woningen in de nieuwe wijk Groenewoud opgeleverd. Onmiddellijk werden er ook plannen gemaakt voor een nieuwe school. We spraken toen nog over een aparte kleuter- en een aparte lagere school. In overleg met de gemeente werden bouwplannen ontwikkeld voor een 4 klassige kleuterschool en een lagere school met 12 klaslokalen. Modern van opzet en vooruitlopend op de nieuwe wet voor het basisonderwijs werden de scholen gehuisvest in één gebouw op het terrein gelegen tussen de Groenewoudstraat en de Juralaan.

Op 27 augustus 1977 gingen voor de eerste keer de kinderen in het gebouw aan de Groenewoudstraat naar school.

De school maakte in de beginjaren een explosieve groei mee, waarbij in het schooljaar 1981-1982 een recordaantal van 714 kinderen op school zat. Die kinderen zaten verspreid over het hoofdgebouw, 2 noodlokalen op het parkeerterrein, 2 lokalen in de Don Sartostraat en de lokalen van de dependance aan de Vogelenzang.

Vanaf het schooljaar 1987-1988 konden alle kinderen weer ondergebracht worden in het hoofdgebouw.

Een aantal jaar later werd ook de peuterspeelzaal gevestigd in ons gebouw.

De school is in 2012 geheel gerenoveerd en in een kleurig nieuw jasje gestoken !