Basisschool de Alm

De Alm Het is even wennen als je naar onze school komt. Hekken en toegangspoorten. Maar, eenmaal binnen, een gezellige school met een open sfeer. Waar kinderen nog kind kunnen zijn. Van jongs af aan kunnen ze al bij ons terecht. Spelenderwijs gaan ze echt leren. Ons onderwijs, steeds in beweging. Stapjes vooruit, gericht op uw kind. De Alm: gezellig, kleurrijk, excellent!

Basisschool De Alm ligt in de wijk Groenewoud in Tilburg Zuid. Het gebouw is ongeveer 40 jaar oud. Er zitten ± 200 kinderen op onze school. Basisschool De Alm is een buurtschool met een duidelijke functie in de wijk. Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen, competent en gewaardeerd. Daardoor kunnen zij zich optimaal ontwikkelen zowel op cognitief (rekenen, taal en lezen) als sociaal emotioneel gebied.
Basisschool De Alm is een goed gestructureerde  school waar het onderwijs niet vrijblijvend is. Orde en regelmaat en een rustige leeromgeving zijn heel belangrijk. Er wordt planmatig gewerkt volgens landelijk bekende methodes. Planmatig werken houdt in, dat de leerkracht probeert de onderwijsdoelen zo exact mogelijk te bereiken. Dat wil zeggen, dat een inhoudelijke vorming wordt nagestreefd gericht op basiskennis en basisvaardigheden. Tegelijkertijd bestaat er veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de sociale vorming van de kinderen.

Onze leerkrachten zijn erg betrokken bij de kinderen. Zij trachten ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft. Kinderen moeten enthousiast blijven om te leren en om graag naar de Alm te komen. Dat heeft voor ons een hoge prioriteit. Het onderwijs mag ook niet star worden of voorbij gaan aan de kinderlijke spontaniteit. Ondanks een planmatige aanpak wordt er flexibel en kindvriendelijk gewerkt. We geven klassikaal les met aandacht voor verschillen tussen kinderen
Onze school heeft een sterke binding met de wijk. Ouders zijn altijd welkom en worden betrokken bij activiteiten. In ons gebouw zit ook de peuterspeelzaal. Daarmee werken we goed samen, zodat de kinderen echt voorbereid zijn op de overgang naar de basisschool.
Om de groep van betrokken ouders groter te maken zijn we in het schooljaar 2011-2012 gestart met de ouderkamer. Gelukkig weten steeds meer ouders de weg te vinden naar dit koffie-uurtje. We zijn steeds op zoek naar activiteiten die beter aansluiten bij de wensen en belangen van de ouders. De ouderkamer organiseert door het jaar heen ook voor alle groepen leuke activiteiten.
De Alm is gehuisvest in een ruim gebouw. Het gebouw is in het schooljaar 2011-2012 flink gerenoveerd om het weer een eigentijdse uitstraling te geven.