Verlofformulier staat op de website

Moet u voor uw kind een verlofformulier invullen, maar kun u niet naar school komen om er één op te halen? Geen probleem!

Vanaf nu is het verlofformulier als volgt te vinden:

Onze School → Download documenten → Verlofformulier

Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij de directie.