10-minuten-gesprekken 30 en 31 maart

Graag nodigen wij u uit voor een gesprek over het gedrag en over de vorderingen van uw zoon/dochter.

Na het gesprek krijgt u het rapport mee naar huis. (dit geldt niet voor de groep 1-2)

De gesprekken vinden plaats op

woensdag 30 maart en donderdag 31 maart voor de groepen 1 t/m 7

Groep 1-2 van juffrouw Gabriëla en juffrouw José en groep 6 van juffrouw Monique hebben al gesprekken gehad.

De kinderen van groep 8 krijgen deze ronde geen rapport en hebben ook geen gesprek. Deze kinderen en ouders hebben een adviesgesprek gehad en een daarbij horend onderwijskundig rapport.   Aan het einde van het schooljaar krijgt groep 8 weer wel een rapport.

Bent u verhinderd op beide dagen dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een ander moment.

Wilt u alstublieft geen kinderen mee naar school brengen!

Met een vriendelijke groet,

Team basisschool De Alm