donderdag 17 september informatieavond

Informatieavond

Donderdag 17 september

voor alle groepen

Aan het begin van het schooljaar houden alle groepen een informatieavond waarin u kunt kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind. De leerkracht vertelt op deze avond wat uw kind en u in die groep gedurende het schooljaar kunnen verwachten. Het is niet alleen een kennismaking met de leerkracht, maar zeker ook met het nieuwe leerjaar. Op deze informatieavond wordt gesproken over de leerstof en de school- en klassenregels. U bent dan op de hoogte van hoe een en ander in de groep van uw kind geregeld is en kunt daardoor de verhalen van uw kind veel beter begrijpen. Tijdens deze informatieavonden is er natuurlijk ook de ruimte voor het stellen van vragen. Hierdoor kunnen veel misverstanden in de loop van het jaar voorkomen worden.

In alle groepen mogen de kinderen bij de presentatie aanwezig zijn

Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk zelf voor opvang van de broertjes en/of zusjes zorgen

Lukt het u niet om opvang te regelen dan wordt er door ons voor opvang gezorgd

18.00 – 18.30 uur:

informatie over het leerjaar in alle groepen (ronde 1)

18.45 – 19.15 uur:

informatie over het leerjaar in alle groepen (ronde 2)

Indien u meer dan 1 kind op school heeft kunt u dus zelf kiezen naar welke groep u eerst gaat.

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders naar deze informatieavond komen.

U komt toch ook – samen met uw zoon of dochter!!