Joepie!! We hebben weer water!

Na meer dan een jaar wachten hebben we gelukkig een nieuw stuk waterleiding gekregen! Door wegwerkzaamheden was er een gat gekomen in de leiding.

Onze Ishinde primary school kan weer aangesloten worden op de waterpomp in de buurt, zodat de school weer voorzien wordt van schoon water. Dit is natuurlijk erg belangrijk voor de hygiëne en gezondheid van onze kinderen daar.

Er is een aanvraag gedaan voor het renoveren van de toiletten; deze zijn helemaal ingestort, waardoor er ook geen gebruik van gemaakt kan worden. Het geld van onze Afrikaweek is ook bestemd voor dat doel.  De regering heeft ook geëist dat deze hersteld moeten worden, anders zou de school moeten sluiten !!

Groep 8 gaat in maart meelopen met “Wandelen voor water” om meer geld in te zamelen voor deze projecten.