28 augustus informatieavond

Op deze informatieavond  kunt u kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind. De leerkracht vertelt op deze avond wat uw kind en u in die groep gedurende het schooljaar kunnen verwachten. Het is niet alleen een kennismaking met de leerkracht, maar zeker ook met het nieuwe leerjaar. Op deze informatieavond wordt gesproken over de leerstof en de school- en klassenregels. U bent dan op de hoogte van hoe een en ander in de groep van uw kind geregeld is en kunt daardoor de verhalen van uw kind veel beter begrijpen. Tijdens deze informatieavonden is er natuurlijk ook de ruimte voor het stellen van vragen. Hierdoor kunnen veel misverstanden in de loop van het jaar voorkomen worden.

18.00 – 18.30 uur   groepen 1 en 2

18.30 – 19.15 uur   groepen 3, 6 en 7

19.15 – 20.00 uur   groepen 4, 5 en 8

 

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders naar deze informatieavond komen.

U komt toch ook !!!!