Overstap-diploma groep 3

Dindag 11 juni is het zover. Alle kinderen uit groep 3 gaan die middag hun Overstap-diploma in ontvangst nemen, en daar zijn wij heel trots op . Zij hebben het afgelopen schooljaar vol enthousiasme aan Overstap gewerkt. Dit is een programma waar de kinderen samen met hun ouders thuis aan werken. Overstap sluit aan bij het leesprogramma op school. De kinderen oefenen nieuwe letters en woordjes die ze op school geleerd hebben in leuke werk- en leesboekjes. Het programma draagt bij aan betere leesresultaten. De ouders komen maandelijks bij elkaar in een bijeenkomst waar de nieuwe leesmoeilijkheden samen met de leerkracht besproken worden. De ouders krijgen tips en kunnen onderling ook ideeën uitwisselen.

De diploma uitreiking is natuurlijk een feest waard,. Daarom gaan we op dinsdagmiddag 11 juni met alle kinderen naar restaurant Etenstijd. Aldaar kunnen de kinderen heerlijk spelen en worden zij verrast met een lekkere traktatie.

Dit alles wordt beschikbaar gesteld door restaurant Etenstijd.

Dat wordt vast en zeker een super gezellige middag.

Etenstijd alvast bedankt !!!