Donderdagavond 21 maart OPEN AVOND

Instuif 18.00 – 19.00 uur

Voor de 2e keer organiseren we een inloopavond.

Deze instuif is bedoeld voor alle ouders met hun kinderen. Ook “nieuwe ouders met hun
kinderen” zijn van harte welkom. Opa’s en oma’s, de buurman en de buurvrouw: iedereen
is van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

We willen de school ook graag laten zien aan mensen die in de buurt van de school

wonen. We zijn trots op wat er allemaal op De Alm gebeurt en dat willen we ook aan
iedereen laten zien.

 Inschrijven van nieuwe leerlingen

Tijdens deze avond is er ook de mogelijkheid om kinderen die in de loop van het
schooljaar 2013-2014 vier jaar worden in te schrijven. Hierdoor krijgen wij zicht op het
aantal leerlingen dat het komende schooljaar bij ons op school komt. Wij kunnen daar
danrekening mee houden met de klassenverdeling. Is uw dochter of zoon nu drie, dan
kunt u op deze avond ook uw kind aanmelden.

Inschrijven is niet verplicht op deze avond. U kunt ook op andere momenten een afspraak
maken met de directeur of de intern begeleider om in te schrijven. Wij hebben dan meer
tijd om u te woord te staan en evt. vragen te beantwoorden.